Hällristning L1968:3087 i Skee
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,20x2,20 m (NV-SÖ), bestående av 9 skepp, 14 människofigurer, 1 ben, 7 djurfigurer, 2 fotfigurer, 4 cirkelfigurer, 2 spiralfigurer, 27 obestämbara figurer och 21 skålgropar. Skeppen är 30-190 cm l, 3 av enkellinjetyp, varav 2 med bemanningsstreck och 1 med två stora människofigurer; 1 med helt uthugget skrov utan bemanning; 5 av dubbellinjetyp, varav 1 utan bemanning, 3 med vars en paddlare och sittoft, samt 1 skepp, det största, med 7 paddlare och sittoft och med en så kallad båtlyftare i stäven. Människofigurerna är 14-53 cm l, 2 är konturristade, de övriga med helt uthuggen kropp. Tio av dem sitter "knäböjande" i skepp, varav åtta med paddlar, därav sju i det största skeppet. De sju människofigurerna i största skeppet har individuella ansikten. Den största människofiguren håller det största skeppets för, har konturhuggen kropp och bälte. Två är stående i ett skepp, ställda mot varandra, med svärd med doppsko, bälte, yxor och hornhjälmar. En är utan huvud men med tydliga ben med vader. Det lösa benet är 12 cm l. Djurfigurerna är 12-43 cm l, hästar, med S-formade kroppar, varav 5 med svans, därav 3 som inte sitter samman med djurkroppen. Fotfigurerna är 25x12 cm stora, parställda, helt uthuggna med utsparkade sandalband. Cirkelfigurerna är 9-25 cm diam, varav en bestående av 1 cirkel runt en mittpunkt, en av 2,5 cirklar runt en mittpunkt, en av 3 cirklar runt en mittpunkt, samt en av 3 cirklar runt en uthuggen skiva. Spiralfigurerna är 15-17 cm l. De obestämbara figurerna är 4-43 cm l. Skålgroparna är 2-6 cm diam och 0,3-1 cm dj, varav 3 ovala, därav 1 går ihop med 1 skålgrop, 6,5x3,5-13x6 cm stora. Belägen på NÖ-sluttande, delvis mycket kraftigt vittrad häll, vittrad främst i NV delen, av mycket grovkornig granit. Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation år 2018, utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar. (Dnr: RAÄ-2018-3415) För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Skee socken i Strömstad kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"På åkerholme."
Vill du se flera runstenar i Skee socken eller Strömstad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.900216
Longitud: 11.344177
Lämnings-ID: L1968:3087
Riksantikvarieämbetets ID: Skee 1539:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Strömstad
Socken: Skee
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:3087