Hällristning L1968:3028 i Skee 🇬🇧
Foto av Hällristning L1968:3028 i Skee
Foto av Hällristning L1968:3028 i Skee
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 10,90x2 m (Ö-V), bestående av 3 hällristningsytor (A-C). Hällristningsyta A, 2,3x1,4 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 4 skepp, 1 fragment och 23 skålgropar. Skeppen är 38-73 cm l, enkellinjetyp med bemanningsstreck. Fragmentet är 20 cm l. Skålgroparna är 3-5 cm diam och 0,2-0,5 cm dj. Belägen på mycket vittrad NNV-sluttande häll. 1,80 m ÖSÖ om yta A är: Hällristningsyta B, 5,1x1,5 m (NÖ-SV), bestående av 3 skepp och 23 skålgropar. Skeppen är 114193 cm l, enkellinjetyp med bemanningsstreck. På de två största skeppen går inte bemanningsstrecken ända ner till köllinjen, och de har huvuden. Skålgroparna är 3,5-5 cm diam och 0,3-0,7 cm dj. Belägen på NNV-sluttande, delvis mycket vittrad häll med exfoliationsskador. Skeppen är på hällens V del, medan de flesta skålgroparna är på hällens Ö del. Mellan Yta A och B är en stor exfoliationsskada, troligen eldskada. 2,50 m ÖSÖ om yta B är: Hällristningsyta C, 1,10x0,40 m (N-S), bestående av 4 linjer och 5 skålgropar. Linjerna är 15-36 cm l. Skålgroparna är 2-5,5 cm diam och 0,1-0,5 cm d. Belägen på närmast plan, närmast vittrad hällyta. Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation år 2018, utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar. (Dnr: RAÄ-2018-3415) För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Skee socken i Strömstad kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Yta A är ca 5 m ÖNÖ om åkerhörn (åkerholmens V hörn). Yta C är 0,4 m NNV om hällkant. På SSÖ sidan av åkerholmen, 7 m VSV om åkerhörn (åkerholmens Ö-hörn)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.863899
Longitud: 11.325994
Lämnings-ID: L1968:3028
Riksantikvarieämbetets ID: Skee 1541:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Strömstad
Socken: Skee
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/0d62b172-62c5-4dcb-9b96-0314383d0107