Hällristning L1968:2878 i Skee
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,25x2,10 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 skepp, 3 djurfigurer, 2 djurliknande figurer, 1 vagnsfigur, 1 ramfigur, 1 åderliknande figur, ca 12 linjer och fragment, samt 108 skålgropar. Skeppet är 46 cm l, dubbellinjetyp med spant och bemanningsstreck. Djurfigurerna, oxar, är 16-20 cm l, varav två drar en vagn och den tredje går bredvid. De djurliknande figurerna är 23-27 cm l, tvåbenta. Vagnsfiguren är 40x24 cm (inkl dragdjuren), vagnen är 34 cm l, fyrhjulig med skålgropshjul, dras av två oxar. Ramfiguren är 23x11 cm, med 5x2 rutor. Den åderliknande figuren är 52 cm l. Linjerna och fragmenten är 7-40 cm l, varav flera kan föreställa "åderspår". Skålgroparna är 2-5,5 cm diam och 0,2 -1 cm dj. Belägen på NÖ-sluttande häll, delvis mycket vittrad och sliten. Stor exfoliation, troligen brandskada, centralt på hällen. Plogspår (repor) och märken efter ringvält på hällen. Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation år 2018, utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar. (Dnr: RAÄ-2018-3415) För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Skee socken i Strömstad kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"På åkerholme. "
Vill du se flera runstenar i Skee socken eller Strömstad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.86372
Longitud: 11.32601
Lämnings-ID: L1968:2878
Riksantikvarieämbetets ID: Skee 1541:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Strömstad
Socken: Skee
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:2878