Hällristning L1968:2864 i Skee 🇬🇧
Foto av Hällristning L1968:2864 i Skee
Foto av Hällristning L1968:2864 i Skee
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,94x0,93 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 skepp och 3 skålgropar. Skeppet är 93 cm l, dubbellinjetyp med spiralstäv på S:a sidan, utan bemanning. Skålgroparna är 3-5 cm diam och 0,5-1 cm dj, varav 1 mellan köllinjen och stäven på skeppet, de två andra en bit nedanför skeppet. Belägen på ojämn VSV-sluttande häll. Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2017. (Dnr: RAÄ-2018-21) Äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Skee socken i Strömstad kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"0,40 m ÖNÖ om meterhög, lodrät hällkant. "
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.864515
Longitud: 11.320944
Lämnings-ID: L1968:2864
Riksantikvarieämbetets ID: Skee 1561:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Strömstad
Socken: Skee
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/5a11f3d5-169f-4d20-b151-d3cc2d95c9a8