Hällristning L1968:2727 i Skee
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,4x1,5 m (NNÖ-SSV), bestående av 3 skepp, 1 människofigur, 3 djurfigurer, 4 cirkelfigurer, 7 linjer och fragment, samt 13 skålgropar. Skeppen är 35-70 cm l, dubbellinjetyp, varav 2 med spant men utan bemanning; 1 med fyra bemanningsstreck. Människofiguren är 32 cm l, knäböjande med paddel, i ett av skeppen. Djuren är 16-43 cm l, med två ben och uthuggen kropp, den större en häst, med "lös" svans och eventuellt dragande en "vagn" eller "sol". Cirkelfigurerna 6-25 cm diam, 2 helt uthuggna skivor, 6 cm diam; 2 ringar, 9-25 cm diam. Linjerna och fragmenten är 5-25 cm l. Av skålgroparna är 12 runda, 2,5-5 cm diam; 1 oval, 6x3 cm st, och 0,3-0,6 cm dj. Två skålgropar är sammanbundna med en linje, 5 cm l. Belägen på SSÖ-sluttande häll. Övre delen mycket vittrad, antagligen funnits fler figurer där. I V hörnet av hällen är sentida huggna linjer och mejselhuggna gripar. Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2017. (Dnr: RAÄ-2018-30) Äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Skee socken i Strömstad kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m SÖ om S-hörn på ladugård. 2,5 m SV om S-hörn på utbyggnad på ladugården. "
Vill du se flera runstenar i Skee socken eller Strömstad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.898628
Longitud: 11.3481
Lämnings-ID: L1968:2727
Riksantikvarieämbetets ID: Skee 1537:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Strömstad
Socken: Skee
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:2727