Hällristning L1959:4769 i Skee 🇬🇧
Foto av Hällristning L1959:4769 i Skee
Foto av Hällristning L1959:4769 i Skee
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,20x1,30 m (NNÖ-SSV), bestående av 2 skepp, 11 djurfigurer, 4 obestämbara figurer och 1 skålgrop. Skeppen är 44-60 cm l, dubbellinjetyp och med korta bemanningar. Djurfigurerna är 15-29 cm l, fyrbenta, sex med cirkelfigur i slutet av svansen, "solhästar". De obestämbara figurerna är 8-16 cm l, tre av dessa är troligen påbörjade djurfigurer. Skålgropen är 3,5 cm diam och 0,5 cm dj. Figurerna är mycket grunt inhuggna och linjerna är i flera fall mycket smala. Belägen på slät och finkornig granithäll. Hällen sluttar svagt dels åt NNÖ, dels åt SSV."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Skee socken i Strömstad kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m NNÖ om åkerkant, på SSV spetsen av åkerudde."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.976819
Longitud: 11.219456
Lämnings-ID: L1959:4769
Riksantikvarieämbetets ID: Skee 1913
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Strömstad
Socken: Skee
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/9963d470-ee9b-42da-afa8-ec0e161a8e8c