Hällristning L1959:4768 i Skee 🇬🇧
Foto av Hällristning L1959:4768 i Skee
Foto av Hällristning L1959:4768 i Skee
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 6,45x2,85 m (NÖ-SV), bestående av 3 hällristningsytor (A-C) med tillsammans 5 skepp, 3 människofigurer, 3 djurfigurer, 1 trädfigur, 1 avlång fördjupning, 1 spetsoval figur, 2 linjer och 75 skålgropar. Hällristningsyta A, 2,85x2,20 m (NV-SÖ), bestående av 3 skepp, 3 djurfigurer, 1 trädfigur, 1 avlång fördjupning, 1 spetsovalfigur, 2 linjer och 71 skålgropar. Skeppen är 31-39 cm l, dubbellinjetyp med bemanning. Djurfigurerna är 19-31 cm l, 1 med fyra ben, öron och fallos; 1 med fyra ben och öron och 1 med två ben. Trädfiguren är 24x11 cm stor. Den avlånga fördjupningen är 12x4 cm stor. Den spetsovala figuren är 10x6 cm stor med en skålgropsformad fördjupning i mitten. Linjerna är 20-24 cm l. Skålgroparna är 36,5 cm diam och 0,2-1 cm dj, varav flera ligger i rader. Belägen på NÖ-sluttande, grovkornig, ljus granithäll. 1 m S om yta A är: Hällristningsyta B, 1,35x0,70 m (NNÖ-SSV), bestående av 2 skepp, 3 människofigurer och 2 skålgropar. Skeppen är 25-58 cm l, dubbellinjetyp med bemanning, det större med lurblåsare. Människorna är 19-25 cm l, med konturhuggna kroppar. 2 av människofigurerna har sammanhuggna kroppar. Skålgroparna är 4 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på brant SÖ-sluttande häll av grovkornig, ljus granit. 1,75 m V om yta B är: Hällristningsyta C, 0,20x0,05 m (NNV-SSÖ), bestående av 2 skålgropar, 4-5 cm diam och 0,3-0,5 cm dj. Belägen på SÖ-sluttande häll av grovkornig, ljus granit. Nedanför hällen, mellan yta A och B, hittades keramik med fingeravtryck på mynningen och i dubbla rader nedanför mynningen. Mynningen är utåtböjd och fasetterad. Av förromersk typ. Inom samma område och även i en liten fördjupning ovanför hällen finns även slagg, bränd lera och kol. Framtagning av hällen avbröts när fynden påträffades och dessa kvarligger. Påträffad vid arkeologisk specialinventering år 2018 utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar. (Dnr: RAÄ-2018-3362)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Skee socken i Strömstad kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Yta A är 3,5 m SSÖ om hörn av stenbrott. Yta B är 10 m VNV om dike, på en punkt 30 m S om väg och 13 m N om åkerhörn"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.915285
Longitud: 11.34063
Lämnings-ID: L1959:4768
Riksantikvarieämbetets ID: Skee 1897
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Strömstad
Socken: Skee
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/94c86d65-853d-414a-9c3a-718937ba7677