Hällristning L1959:4462 i Skee
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,85x1,10 m (NV-SÖ), bestående av 6 skepp, 4 människofigurer, 1 djur(?), ca 10 linjer och fragment samt 13 skålgropar. Skeppen är 23-86 cm l, dubbellinjetyp, varav 5 med bemanningsstreck och 4 med spantstreck. Människofigurerna är 22-37 cm l, med konturhuggna kroppar. Djurfiguren är 28 cm l, fragmentarisk, helt uthuggen med "hängmage". Linjerna och fragmenten är 9-35 cm l. Skålgroparna är 2,5-4,5 cm diam och 0,3-0,7 cm dj. Belägen på vittrad NÖ-sluttande häll. Hittad vid arkeologisk specialinventering utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2017. (Raä dnr: RAÄ-2017-5218)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Skee socken i Strömstad kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Trädgård"
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"14 m NNV om Raä nr 612:1. 7 m V om NV-hörnet av N huset. "
Vill du se flera runstenar i Skee socken eller Strömstad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.873563
Longitud: 11.316843
Lämnings-ID: L1959:4462
Riksantikvarieämbetets ID: Skee 1889
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Strömstad
Socken: Skee
Riksantikvarieämbetets information: » L1959:4462