Hällristning L1959:4236 i Hogdal 🇬🇧
Foto av Hällristning L1959:4236 i Hogdal
Foto av Hällristning L1959:4236 i Hogdal
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, ca 2,3x1,1 m (NÖ-SV), bestående av minst 4 skepp, 1 människofigur, 1 djur och 2 obestämbara figurer. Det längsta skeppet är 115 cm l. Människofiguren är 40 cm l, med helhuggen kropp. Djuret är 25 cm l, fyrbent. Belägen på SÖ-sluttande häll. Hittad vid arkeologisk specialinventering utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2017. (Raä dnr: RAÄ-2017-5213)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Hogdal socken i Strömstad kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vägkant"
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m NV om vägkant, omedelbart NV om sprängkant."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.01109
Longitud: 11.175486
Lämnings-ID: L1959:4236
Riksantikvarieämbetets ID: Hogdal 479
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Strömstad
Socken: Hogdal
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/65e7c9b3-5d57-49ec-89df-6af7437196bb