Runsten U692, L1985:2779 i Aspö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Hróðmundr ok Guðmundr létu reisa stein þenna eptir Slóru(?)/Slyðru(?), fôður sinn góðan. Auðbjôrn risti. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, U 692, ljus granit, 1,3 m h, 0,95 m br (NV-SÖ) och 0,15-0,35 m tj. Ristning på NÖ sidan med runslinga kring kanterna och djur i mitten. På NV smalsidan en örn, ca 0,4 m h och 0,3 m br, med utfällda vingar inristad. 0,25 m från SÖ kanten är en längsgående spricka i stenen. "Romund och Gudmund lät resa denna sten efter Slora?/Slydra?, sin gode fader. Ödbjörn ristade". hru:muntr : ak * kuþ:muntr : latu : risa : stin : þansa iftiR : slyru : faþur : sin : kuþan ÷ uþbirn : risti : Hróðmundr ok Guðmundr létu reisa stein þenna eptir Slóru(?)/Slyðru(?), fôður sinn góðan. Auðbjôrn risti. Hroðmundr ok Guðmundr letu ræisa stæin þennsa æftiR Sloru(?)/Slyðru(?), faður sinn goðan. Auðbiorn risti."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Aspö socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"N-sluttning av moränhöjd. Skogsmark (tät granskog)."
Vill du se flera runstenar i Aspö socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.493669
Longitud: 17.130408
Lämnings-ID: L1985:2779
Riksantikvarieämbetets ID: Aspö 12:1
Sveriges runinskrifter: U692, (Upplands runinskrifter)
Plats: Väppeby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Ljus granit
Runristare: Ödbjörn (S); Tidkume (A) [Stille 1999b]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Strängnäs
Socken: Aspö
Riksantikvarieämbetets information: » L1985:2779