Runsten SöATA6491/60, L1985:9818 i Helgarö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... rétta stein þenna at Rúnulf ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, Sö ATA6491/60, skiffrig gnejsgranit, 1,53 m h, 1 m br (NV-SÖ) och 0,25 m tj. Nedtill avslagen. Flagnande och nött ristningsyta. Åt SV är det ristat: "... reste denna sten efter Runulf" ...- × r(i)(t)(a) × stin × þina × at × runul- ...-... ... rétta stein þenna at Rúnul[f] ... ... retta stæin þenna at Runul[f] ... Runstenen låg som överliggare i en svale till en källare, ca 40 m Ö om den korsmärkta stenen, Helgarö 124. Större delen av ristningslinjerna är bortnötta vilket tyder på att stenen använts som trappsteg utanför en stuga. Är rest på gravfältet Helgarö 29:1."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Helgarö socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S delen av moränhöjd. Vårdat gravfält."
Vill du se flera runstenar i Helgarö socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.448918
Longitud: 16.826343
Lämnings-ID: L1985:9818
Riksantikvarieämbetets ID: Helgarö 29:2
Sveriges runinskrifter: SöATA6491/60,
Plats: Rällinge
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Skiffrig gnejsgranit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Strängnäs
Socken: Helgarö
Riksantikvarieämbetets information: » L1985:9818