Runsten Sö184, L1985:8552 i Kärnbo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Hermóðr lét reisa stein þenna at Hall(?), bróður sinn góðan. Guð hjalpi anda hans. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, Sö 184, granit, 1,4 m h, 0,6 m br vid basen, 0,25 m br vid toppen (N-S) och 0,2-0,3 m tj. Ristningen vetter mot Ö. hermuþr : lit : raisa × stain : þinsa × at × al + bruþur × sin : kuþan × kuþ hialbi anta + hans Hermóðr lét reisa stein þenna at Hall(?), bróður sinn góðan. Guð hjalpi anda hans. Hærmoðr let ræisa stæin þennsa at Hall(?), broður sinn goðan. Guð hialpi anda hans. Härmod lät resa denna sten efter Hall (?) sin gode broder. Gud hjälpe hans ande."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kärnbo socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Intill SV om mindre väg."
Vill du se flera runstenar i Kärnbo socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.261515
Longitud: 17.167383
Lämnings-ID: L1985:8552
Riksantikvarieämbetets ID: Kärnbo 7:4
Sveriges runinskrifter: Sö184, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Årby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Strängnäs
Socken: Kärnbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1985:8552