Runsten L1985:8351 i Kärnbo 🇬🇧
Foto av Runsten L1985:8351 i Kärnbo
Foto av Runsten L1985:8351 i Kärnbo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sibbi ok Rysja ok krifi þeir reistu stein þenna at Slóru(?)/Slyðru(?), fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kärnbo socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.274931
Longitud: 17.228573
Lämnings-ID: L1985:8351
Riksantikvarieämbetets ID: Kärnbo 112:2
Sveriges runinskrifter: Sö183 (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Viggeby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Strängnäs
Socken: Kärnbo
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/81a898b6-5103-410f-aa39-dab9b780ad38