Runsten L1985:8289 i Kärnbo 🇬🇧
Även känd som Gripsholmsstenen
Foto av Runsten L1985:8289 i Kärnbo
Foto av Runsten L1985:8289 i Kärnbo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Tóla lét reisa stein þenna at son sinn Harald, bróður Ingvars. Þeir fóru drengila fjarri at gulli ok austarla erni gáfu, dóu sunnarla á Serklandi. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, Sö 179, grå granit, 2 m h, 1,1-1,4 m br och 0,2 m tj. Runhöjd 7-10 cm. Ristningen vetter mot V. Imålad. Belägen ca 30 m SSÖ om Kärnbo 33:2. × tula : lit : raisa : stain : þinsa| |at : sun : sin : haralt : bruþur : inkuars : þaiR furu : trikila : fiari : at : kuli : auk : a:ustarla| |ar:ni : kafu : tuu : sunar:la : a sirk:lan:ti Tóla lét reisa stein þenna at son sinn Harald, bróður Ingvars. Þeir fóru drengila fjarri at gulli ok austarla erni gáfu, dóu sunnarla á Serklandi. Tola let ræisa stæin þennsa at sun sinn Harald, broður Ingvars. ÞæiR foru drængila fiarri at gulli ok austarla ærni gafu, dou sunnarla a Særklandi. Tola lät resa denna sten efter sin son Harald, Ingvars broder. De foro manligen, fjärran efter guld, och österut, gåvo örnen föda. De dogo söderut, i Särkland."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kärnbo socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.256922
Longitud: 17.218186
Lämnings-ID: L1985:8289
Riksantikvarieämbetets ID: Kärnbo 33:1
Sveriges runinskrifter: Sö179 (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Gripsholm
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Äskil 2 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn: Gripsholmsstenen
Län: Södermanlands
Kommun: Strängnäs
Socken: Kärnbo
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/c51d7a51-9583-40af-96f5-69ebe924f4b8