Runsten Sö178, L1985:8288 i Kärnbo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Helgulfr(?)/Hegulfr(?) ok Eyjulfr þeir létu reisa steina báða at bróður sinn Ketilmund ok brú eptir Sómu, móður sína. En Brúni(?) hjó, bróðir hennar. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, Sö 178, 1,9 m h, 0,6-0,8 m br och 0,2-0,3 m tj. Runhöjd 5 cm. Ristningen vetter mot V. Imålad. Belägen ca 30 m NNV om Kärnbo 33:1. hikkulfr × auk × aulfr × þaiR × letu × raiisa × staina × baþa × at + broþur × sin × kitilmut * auk × bro × iftiR × somu × moþur × sina × in × iruni × (h)iuk × broþiR + hinaR × Helgulfr(?) ok Eyjulfr þeir létu reisa steina báða at bróður sinn Ketilmund ok brú eptir Sómu, móður sína. En Brúni(?) hjó, bróðir hennar. HælgulfR(?) ok ØyulfR þæiR letu ræisa stæina baða at broður sinn Kætilmund ok bro æftiR Somu, moður sina. En Bruni(?) hiogg, broðiR hennaR. Hälgulv, och Öulv de läto resa båda stenarna efter sin broder Kättilmund och (gjorde) bro efter Soma, sin moder. Men Brune, hennes bror, högg."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kärnbo socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack moränmark. Park"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m ÖNÖ om gångstig"
Vill du se flera runstenar i Kärnbo socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.257132
Longitud: 17.217988
Lämnings-ID: L1985:8288
Riksantikvarieämbetets ID: Kärnbo 33:2
Sveriges runinskrifter: Sö178, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Gripsholm
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Sandsten
Runristare: Brune (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Strängnäs
Socken: Kärnbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1985:8288