Runsten Sö322, L1985:7525 i Fogdö
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, Sö 322, granit, ca 2,35 m h, 0,6 m br (Ö-V) och 0,5 m tj vid basen och 0,3 m tj upptill. Ristningen består endast av ornament och i mitten finns ett kors. Slingans br 3-5 cm. Lutar åt S. Vid foten av stenen har röjningssten påförts."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Fogdö socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack moränmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m NV om väg."
Vill du se flera runstenar i Fogdö socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.451687
Longitud: 16.856735
Lämnings-ID: L1985:7525
Riksantikvarieämbetets ID: Fogdö 182:1
Sveriges runinskrifter: Sö322, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Stora väsby
Placering:
Föremål: Ristad sten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Strängnäs
Socken: Fogdö
Riksantikvarieämbetets information: » L1985:7525