Runsten Sö321, L1985:7268 i Fogdö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ófeigr ok ... létu reisa ... ... ... þan hann hafði til gert. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, Sö 321, granit 2,6 m h, 1,2 m br (Ö-V) och 0,4 m tj, avsmalnande uppåt. Ristning på den mot N vända sidan. Runhöjd 5-8 cm. Stilgruppering: Fp. Ristare: Balle. "Ofeg och ... lät resa ... ... ... (än) han hade förtjänat." (u)fik(R) : auk --...rn * l--u * ris- * ... ... ... --- * an * hafþi * til * kart Ófeigr ok ... l[ét]u reis[a] ... ... ... [þan] hann hafði til gert. OfæigR ok ... l[et]u ræis[a] ... ... ... [þan] hann hafði til gært."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Fogdö socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Igenvuxen betesmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"15 m Ö om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Fogdö socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.425825
Longitud: 16.930292
Lämnings-ID: L1985:7268
Riksantikvarieämbetets ID: Fogdö 11:1
Sveriges runinskrifter: Sö321, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Kråktorp
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Balle (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Strängnäs
Socken: Fogdö
Riksantikvarieämbetets information: » L1985:7268