Runsten L1985:1955 i Aspö
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, U 691, mörk grovkornig granit, 2,9 m h, l m br och ca 0,4 m tj. Runhöjd 10 cm. Runslinga utefter kanterna. Bild av fyrfotadjur samt ryttare till häst. Ristningen vetter mot NNÖ. Fundament, övertorvad, 2 m diam och 0,2 m h. U 691 birn : lit : risa : s--- ...- : iftiR : sterbirn sun sin : mrþan : kristr : hilbi : anta : hans Bjôrn lét reisa s[tein þenna] eptir Styrbjôrn, son sinn myrðan. Kristr hjalpi anda hans. Biorn let ræisa s[tæin þennsa] æftiR Styrbiorn, sun sinn myrðan. Kristr hialpi anda hans. Bjôrn had this stone raised in memory of Styrbjôrn, his murdered son. May Christ help his spirit. "Björn lät resa (denna sten) efter Styrbjörn, sin mördade son. Kristus hjälpe hans ande.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Aspö socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"V-sluttning . Intill tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"17 m V om NV hörnet av mangårdsbyggnad."
Vill du se flera runstenar i Aspö socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.500931
Longitud: 17.115279
Lämnings-ID: L1985:1955
Riksantikvarieämbetets ID: Aspö 80:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Strängnäs
Socken: Aspö
Riksantikvarieämbetets information: » L1985:1955