Runsten Sö33, L1985:1927 i Aspö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gnúpa lét reisa stein þenna eptir Gulleif, bróður sinn. Hann endaðist austr at þingum. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gråsten, ca 1,7 m h, 0,6-0,7 m br och ca 0,3 m tj. Runhöjd 6-11 cm. Stilgruppering: Pr2. Ristningen vetter mot NNÖ. "Torulv och Underlög, de reste dessa stenar och gjorde bro efter Gudve, sin fader, Åsas make". þurulfR × auk × untrlauh : þau : raistu × stina × þasi auk × bru × kia(r)(þ)(u) -(t) (k)u(þ)ui × faþur : sin buanta × asu × Þórulfr ok Undrlaug þau reistu steina þessa ok brú gerðu [a]t Guðvé, fôður sinn, bónda Ásu. ÞorulfR ok Undrlaug þau ræistu stæina þasi ok bro gærðu [a]t Guðve, faður sinn, boanda Asu."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Aspö socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Mindre moränrygg. Åkermark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 12 m SSV om väg, ca 14 m ÖSÖ åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Aspö socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.377458
Longitud: 17.058383
Lämnings-ID: L1985:1927
Riksantikvarieämbetets ID: Aspö 114:1
Sveriges runinskrifter: Sö33, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Skåäng
Placering: Nu vid Fredriksdal.
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Strängnäs
Socken: Aspö
Riksantikvarieämbetets information: » L1985:1927