Runsten L1984:981 i Härad 🇬🇧
Foto av Runsten L1984:981 i Härad
Foto av Runsten L1984:981 i Härad
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... reistu stein þenna ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, Sö 326, grå gråsten, 0,93x0,42 m (Ö-V). Ristningen vetter mot S. Runhöjd 9-13 cm. Inmurat i koret. "... reste denna sten..." ... ...tu : stain : þinsa ... ... [reis]tu stein þenna ... ... [ræis]tu stæin þennsa ..."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Härad socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"I kyrkan"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I N långväggen, 3 m Ö gaveln och 0,47 m från golvet."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.359862
Longitud: 16.909536
Lämnings-ID: L1984:981
Riksantikvarieämbetets ID: Härad 57:1
Sveriges runinskrifter: Sö326 (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Härads kyrka
Placering: Inmurad i koret.
Föremål: Fragment av runsten
Material: Gråsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Strängnäs
Socken: Härad
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/59b76142-4f3a-47cb-aebc-41663dec12f0