Runsten Sö189, L1984:8223 i Toresund
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§A Óneisi(?) reisti stein at Óleif Skakka/Skaga, fôður sinn akabar bjó(?). §B is leni nu byki var óníðingr a uikir var a ... ... ratami. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, Sö 189, granit, 2,3 m h och 0,7-0,5 m st. Ristningen vetter mot SV och NV. Ristningen på stenens högra sida är svårtolkad och inte översatt nedan. "Onese reste stenen efter Olev den snede, sin fader ..." §A -(o)nasi * resti * sta : at : ulef * skaka * faþur * si * aka(b)a(r) * biy=k §B (i)s * leni * nu * byki * uhas * uniþikR * a * uikir * uas * a * ---r(a)----- * ---- * ratami §A Óneisi(?) reisti stein at Óleif Skakka/Skaga, fôður sinn bjó(?). §B var óníðingr var ... ... . §A Onæisi(?) ræisti stæin at Olæif Skakka/Skaga, faður sinn byggi(?). §B vas oniðingR vas ... ... ."
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Toresund socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"V sluttande moränmark med berghällar. Hagmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Runstenen står i gravfältets NV del."
Vill du se flera runstenar i Toresund socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.352552
Longitud: 17.186168
Lämnings-ID: L1984:8223
Riksantikvarieämbetets ID: Toresund 127:2
Sveriges runinskrifter: Sö189, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Åkerby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Strängnäs
Socken: Toresund
Riksantikvarieämbetets information: » L1984:8223