Runsten L1984:7255 i Mariefred
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, Sö 177, inmurad i Kärnbo ödekyrka, 1,6 m l och 0,7 m br. Foten av stenen är dold under vapenhusets Ö vägg. Runhöjd 4-6 cm. ragna : let × raisa × stain × þin(a) ... ... × sun × kuþbirnaR × trenk × ufi(l)an Ragna lét reisa stein þenna ... ... son Guðbjarnar, dreng ófælan. Ragna let ræisa stæin þenna ... ... sun GuðbiarnaR, dræng ofælan. Ragna lät resa denna sten ... Gudbjörns son, en ... yngling."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Mariefred socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Vill du se flera runstenar i Mariefred socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.261255
Longitud: 17.212697
Lämnings-ID: L1984:7255
Riksantikvarieämbetets ID: Mariefred 23:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Strängnäs
Socken: Mariefred
Riksantikvarieämbetets information: » L1984:7255