Runsten L1984:2297 i Härad 🇬🇧
Foto av Runsten L1984:2297 i Härad
Foto av Runsten L1984:2297 i Härad
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Kaupi reisti stein eptir Sveini, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, Sö 325, rödaktig granit, 1,4 m h, 1,05 m br (VNV-ÖSÖ) och 0,15-0,2 m tj. Ristningen vetter mot SSV. Runhöjden 5-9 cm. Ristningen delvis utplånad, då den i äldre tid legat i golvet i kyrkans vapenhus. Utflyttad till kyrkogården år 1869. Ifylld. "Köpe reste stenen efter Svene, sin fader" : kaubi * resti : stin : eftiR :* su(i)ni : faþur : sin : Kaupi reisti stein eptir Sveini, fôður sinn. Kaupi ræisti stæin æftiR Svæini, faður sinn."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Härad socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.359983
Longitud: 16.909214
Lämnings-ID: L1984:2297
Riksantikvarieämbetets ID: Härad 56:1
Sveriges runinskrifter: Sö325 (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Härads kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Strängnäs
Socken: Härad
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/59c57e2c-44cd-4e39-a103-d807921971dc