Runsten L1983:9418 i Ytterselö
Även känd som Östastenen
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, Sö 202, granit, 1,2 m h och 1,5x0,3-0,5 m br. Något avsmalnande mot toppen. Lutar mot Ö. text åt Ö. "Torbjörn reste denna sten efter Ospake, sin fader. Han ägde ..." : þurbyrna : resti : s(t)(a)i[n] --(n)a : yti : usbaka : faþur : sen ai ×× ati (k)(u)la:hui × Þorbjôrn reisti stein [þe]nna at(?) Óspaka, fôður sinn. Hann átti Kolhaug(?). Þorbiorn ræisti stæin [þe]nna at(?) Ospaka, faður senn. Hann atti Kulhaug(?)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ytterselö socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"låg slänt"
Vill du se flera runstenar i Ytterselö socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.369722
Longitud: 17.195882
Lämnings-ID: L1983:9418
Riksantikvarieämbetets ID: Ytterselö 311
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn: Östastenen -
Län: Södermanlands
Kommun: Strängnäs
Socken: Ytterselö
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:9418