Runsten Sö210, L1983:9218 i Överselö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Varr-Ási(?)/Vôrr-Ási(?) lét reisa stein þenna at Holmgeir, bróður sinn. Guð hjalpi sál hans betr en hann kunni til gera. Balli risti rúnar þessar. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, Sö 210, av granit, 1,65 m h och 1 m br vid basen (NNV-SSÖ). Triangulär genomskärningsyta med tjocklek 0,6 m. Runhöjd 4-10 m. Ett kors finns inristat. Stilgruppering: Fp.Inskriften vetter mot Ö. Var-Åse, lät resa denna sten wfter Holmger, sin broder. Gud hjälpe hans själ bättre än han kunde göra därtill. Balle ristade dessa runor. Sö 210 $ ' uarasi ' lit ' risa ' stan ' þina ' a(t) ' [ulmk]a[R ' brþur '] sen ' kuþ ' (h)----- --- [' ha]ns * betr * þan * han * kuni * til * kerua * bali * risti [(r)(u)](n)iR þisaR × Varr-Ási(?)/Vôrr-Ási(?) lét reisa stein þenna at Holmgeir, bróður sinn. Guð h[jalpi sál] hans betr en hann kunni til gera. Balli risti rúnar þessar. Var-Asi(?)/Varr-Asi(?) let ræisa stæin þenna at HolmgæiR, broður senn. Guð h[ialpi sal] hans bætr þæn hann kunni til gærva. Balli risti runiR þessaR. Referens: $=Salberger 1978:155ff; $=Källström 1997:27. Bildlänk: http://www.raa.se/kmb/showdetails.asp?id=7149"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Överselö socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Åkerkant."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m VSV om landsväg och 1 m S om infartsväg."
Vill du se flera runstenar i Överselö socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.411285
Longitud: 17.147994
Lämnings-ID: L1983:9218
Riksantikvarieämbetets ID: Överselö 149:1
Sveriges runinskrifter: Sö210, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Klippinge
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Balle (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Strängnäs
Socken: Överselö
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:9218