Runsten Sö209, L1983:9129 i Överselö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Víghjalmr ok Auðmundr þeir létu reisa stein at Sverkir, bróður sinn góðan. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, Sö 209, av granit, 1,5 m h och 0,8 m br (N-S) vid basen. Spetsformig med avslagen topp. Runhöjd 7-11 cm. Inskriften vetter åt V: "Vighjälm och Ödmund de lät resa stenen efter Sverker, sin gode broder." * uikhiulmbR * auk * auþmuntr * þai(R) * litu * raisa * sten * at * serkiR * broþur * sen * koþna * Víghjalmr ok Auðmundr þeir létu reisa stein at Sverkir, bróður sinn góðan. VighialmR ok Auðmundr þæiR letu ræisa stæin at SværkiR, broður senn goðan."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Överselö socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Intill N om väg."
Vill du se flera runstenar i Överselö socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.398775
Longitud: 17.178128
Lämnings-ID: L1983:9129
Riksantikvarieämbetets ID: Överselö 110:2
Sveriges runinskrifter: Sö209, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Fröberga
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare: Balle (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Strängnäs
Socken: Överselö
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:9129