Runsten Sö212, L1983:9012 i Överselö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sveinn lét reisa stein þenna at Fasta, bróður sinn. Guð hjalpi sál hans betr en hann kunni til gera. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, Sö 212, granit, 1,8 m h, 1 m br (Ö-V) och 0,2-0,4 m tj. Runhöjd 7-11 cm. Ristningen vetter mot Ö. Stenen skadad i partiet närmast marken, där ristningen saknas på grund av att ett ytskikt bortfallit. "Sven lät resa denna sten efter Faste, sin broder. Gud hjälpe hans själ bättre än han kunde göra därtill". ' suain ' let ' ra-- ' -t-n ' þina * at * fasta ' brouþur ' sen ' kuþ ' hielbi ' sal ' hans ' betr ' þan ' (h)an ' kuni ' til ' gerua Sveinn lét re[isa s]t[ei]n þenna at Fasta, bróður sinn. Guð hjalpi sál hans betr en hann kunni til gera. Svæinn let ræ[isa s]t[æi]n þenna at Fasta, broður senn. Guð hialpi sal hans bætr þæn hann kunni til gærva."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Överselö socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Åkerkant."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m V om väg."
Vill du se flera runstenar i Överselö socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.385149
Longitud: 17.17323
Lämnings-ID: L1983:9012
Riksantikvarieämbetets ID: Överselö 104:1
Sveriges runinskrifter: Sö212, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Lilla lundby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Balle (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Strängnäs
Socken: Överselö
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:9012