Runsten Sö213, L1983:8843 i Överselö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Stein hjó Ásbjôrn, steindan at vitum, batt með rúnum, reisti Gylla at Geirbjôrn, bónda sinn, ok Guðfríðr at fôður sinn. Hann var bóndi beztr í Kíli. Ráði sá kunni. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, Sö 213, ljusgrå granit, 1,4 m h, 1,3-1,4 m br (NV-SÖ) och 0,3-0,5 m tj. Ristningen vetter mot NÖ. Runorna är 6-7 m diam. Bild av fyrfotadjur. Sö 213 s=tain : hiuk : esbern : stintn : at : uitum : bat miþ : runum : raisti : kyla : at : gaiRbern : boanta : sin :* auk * kofriþ : at : faþur : sin : han uaR : boanti : bestr i : kili : raþi : saR : kuni : Stein hjó Ásbjôrn, steindan at vitum, batt með rúnum, reisti Gylla at Geirbjôrn, bónda sinn, ok Guðfríðr at fôður sinn. Hann var bóndi beztr í Kíli. Ráði sá kunni. Stæin hiogg Æsbærn, stæindan at vitum, bant með runum, ræisti Gylla at GæiRbærn, boanda sinn, ok Guðfrið at faður sinn. Hann vaR boandi bæztr i Kili. Raði saR kunni. Stenen högg Äsbjörn, målad till minnesmärke, han band den med runor, Gylla den reste efter Gerbjörn sin make, och Gudfrid efter sin fader. Han var den bäste bonde i Kil. Tyda den som kan. Period/Datering: V Stilgruppering: Pr3 - Pr4 Ristare: Äsbjörn 1 (S)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Överselö socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Backkrön. Trädgård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"16 m SSÖ om SV hörnet av mangårdsbyggnad och 10 m SV om NV hörnet på uthus."
Vill du se flera runstenar i Överselö socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.440649
Longitud: 17.171195
Lämnings-ID: L1983:8843
Riksantikvarieämbetets ID: Överselö 28:1
Sveriges runinskrifter: Sö213, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Nybble
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Äsbjörn 1 (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Strängnäs
Socken: Överselö
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:8843