Runsten Sö204, L1983:8837 i Överselö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§P Hér skal standa steinn ...kialt runi... ... Várfeitr(?) eptir fôðurbróður sinn. §Q Hér skal standa steinn at Ingjald, rúnum roðinn, reisti Vôrrfeitr eptir fôðurbróður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, Sö 204, av gnejs, 1,5 m l och 0,85 m br. Runhöjd 6-8 cm. Stilgruppering: Pr4. Ristare: Äsbjörn (A), har även gjort Sö 206 (A), Sö 208 (A), Sö 205 (S), Sö 213 (S) §P Här ska stenen stånda ... Varfeitr(?) efter sin farbroder. §Q Här ska stenen stå (till minne av ) Inggjald, (röda av) runor, (reste) Vorrfeitr (den) efter sin farbror. §P : hier : skal : stenta : stei(n) ...kia(l)t : runi... ... (u)arfaitr : (i)(f)tiR : faþurs:broþur * sen * §Q : hier : skal : stenta : stei(n) ... ...kia(l)t : run(u)... ... ... (u)arfaitr : (i)(f)tiR : faþurs:broþur * sen * §P Hér skal standa steinn <...kialt> ... Várfeitr(?) eptir fôðurbróður sinn. §Q Hér skal standa steinn [at In]gjald, rúnu[m roðinn, reisti] Vôrrfeitr eptir fôðurbróður sinn. §P Her skal standa stæin <...kialt> ... Varfæitr(?) æftiR faðursbroður senn. §Q Her skal standa stæin [at In]giald, runu[m ruðinn, ræisti] Varrfæitr æftiR faðursbroður senn. Referens: §P: $=Otterbjörk 1983:42f; §Q: $=Källström 1997"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Överselö socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Inlagd i S kyrkoväggen intill kyrkoporten"
Vill du se flera runstenar i Överselö socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.418994
Longitud: 17.131205
Lämnings-ID: L1983:8837
Riksantikvarieämbetets ID: Överselö 148:3
Sveriges runinskrifter: Sö204, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Överselö kyrka
Placering: Inmurad i kyrkväggen.
Föremål: Runsten
Material: Gnejs
Runristare: Äsbjörn (A) [Källström 1997]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Strängnäs
Socken: Överselö
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:8837