Runsten Sö208, L1983:8791 i Överselö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Guðlaug ok Hjalmlaug þær ... reistu ... ...bjôrn ok at Þorstein, bónda góðan, bjó í Freyslundum, arfi Fulluga, ... sem er systursonr Ennibrattar. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, Sö 208, av granit, 1,0 m h och 0,8 m br. Framsidan som vetter mot S, bildar två vinkelställda ytor, vardera 0,45 m br. Tjockleken vid stenens kanter är 0,15-0,2 m, på mitten 0,35 m . Överkanten rak. Runhöjd 3-7 m. Stilgruppering: Pr3-Pr4. Gudlög och Hjälmlög ... de reste ... (b)jörn och efter Torsten, en god bonde, som bodde i Fröslunda, Full(uges) arvinge ... som är Ännebrants systerson. : kuþlauk * auk : hielmlaug : þaR : ----(u) * raistu : ... ...ern : auk : at : þorstain :: boanta : koþan : buki : i frayslutum : arfi : fu(l)... ... sum iR : sustursun inibrataR : Guðlaug ok Hjalmlaug þær ... reistu ... ...[b]jôrn ok at Þorstein, bónda góðan, bjó í Freyslundum, arfi Full[uga], ... sem er systursonr Ennibrattar. Guðlaug ok Hialmlaug þaR ... ræistu ... ...[b]ærn ok at Þorstæin, boanda goðan, byggi i Frøyslundum, arfi Full[uga], ... sum eR systursunn ÆnnibrantaR."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Överselö socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Intill S kyrkväggen."
Vill du se flera runstenar i Överselö socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.41892
Longitud: 17.131364
Lämnings-ID: L1983:8791
Riksantikvarieämbetets ID: Överselö 148:1
Sveriges runinskrifter: Sö208, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Överselö kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare: Äsbjörn (A) [Källström 1997]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Strängnäs
Socken: Överselö
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:8791