Runsten Sö377, L1983:8790 i Överselö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... reisa stein ... at son ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, Sö 377, av granit, 1,25 m h, 1,75 m br (N-S) och 0,2-0,4 m tj. Runhöjd 7 cm. Ett kors finns inristat. Stilgruppering: Pr3?. ... reste sten ... efter son ... ... ...isa * sti- ... -t * su... ... ... [re]isa stei[n] ... [a]t so[n] ... ... [ræ]isa stæi[n] ... [a]t su[n] ..."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Överselö socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Uppställd vid V kyrkoväggen och 1,2 m N om Överselö 148:4."
Vill du se flera runstenar i Överselö socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.419076
Longitud: 17.130862
Lämnings-ID: L1983:8790
Riksantikvarieämbetets ID: Överselö 148:5
Sveriges runinskrifter: Sö377, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Överselö kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Tidkume (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Strängnäs
Socken: Överselö
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:8790