Runsten Sö214, L1983:8507 i Överselö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sveinn lét reisa stein þenna at Végeir, fôður sinn góðan, bjó í Árbý. Balli risti. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, Sö 214, av granit, 2,35 m h, 0,8 m br vid basen (Ö-V) och 0,45 m tj. Runhöjd 5-8 cm. Ett kors finns inristat. Stilgruppering: Fp. Inskriften vetter mot N. Sven lät resa denna sten efter Viger, sin gode fader, (som) bodde i Årby. Balle ristade. * suin * let * ra[is]a * s(t)ain * þina * at * uikaiR * faþur * sen * koþan * b[yki| |i * a]rby * bali * risti * Sveinn lét reisa stein þenna at Végeir, fôður sinn góðan, bjó í Árbý. Balli risti. Svæinn let ræisa stæin þenna at VigæiR, faður senn goðan, byggi i Arby. Balli risti. Bildlänk: http://www.raa.se/kmb/showdetails.asp?id=7143"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Överselö socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Åkerkant."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m S om körväg."
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Runsten Sö214, L1983:8507 i Överselö:
"Revideringen 2005: runsten påträffades i Årbys husgrund enligt dagens boende."
Vill du se flera runstenar i Överselö socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.406849
Longitud: 17.146563
Lämnings-ID: L1983:8507
Riksantikvarieämbetets ID: Överselö 153:1
Sveriges runinskrifter: Sö214, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Årby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Balle (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Strängnäs
Socken: Överselö
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:8507