Runsten Sö205, L1983:8468 i Överselö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ingjaldr ok Véseti ok Steinulfr þeir reistu stein at Karl, fôður sinn, ok Gillaug at bónda sinn ok Inga at son sinn ok Erngeirr at bróður sinn. Ásbjôrn ok Tíðkumi hjoggu rúnar. Órœkja(?) steindi(?). "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, Sö 205, av granit. Återstående delen är 0,9 m h, 1 m br (N-S) och 0,35 m tj, framsidan rundad. Runhöjd 6-7 cm. Stilgruppering: Pr4?. Utgöt mittpartiet av den ursprungliga stenen. Nederdelen ersatt av murad sockel. Inskrifter vetter mot V. Runstenen hittades 1844 under tröskeln i kyrkans SV ingång, där den troligen legat sedan vapenhuset byggdes vid medeltidens slut. Stenen var då bruten i tre delar. Nu finns endast mittstycket kvar, medan de andra lades in i grundmuren till det N tillbygget 1881-1882. Alla delar ritades av, därav är hela texten känd. Ingjald och Visäte (och) Stenulv, de reste stenen efter Karl, sin fader, och Gillög efter sin make och Inga efter sin son och Ärnger efter sin broder. Äsbjörn och Tidkume högg runorna. Orökja målade. [ikialr : auk : uisti * stainulfr * þaiR * raistu * s]tain * at * karl * faþ[ur * sin * auk * kilaum * at * boan]ta * sin * auk * ika * at * sun * si[n *] (a)uk * irnkaiR * at * b[roþur * s(i)n *] [esbern * auk * tiþkumi * hiuku * runiR * arikaa : stkink] Ingjaldr ok Véseti [ok] Steinulfr þeir reistu stein at Karl, fôður sinn, ok Gillaug at bónda sinn ok Inga at son sinn ok Erngeirr at bróður sinn. Ásbjôrn ok Tíðkumi hjoggu rúnar. ÓrSkja(?) steindi(?). Ingialdr ok Viseti [ok] StæinulfR þæiR ræistu stæin at Karl, faður sinn, ok Gillaug at boanda sinn ok Inga at sun sinn ok ÆrngæiRR at broður sinn. Æsbærn ok Tiðkumi hioggu runiR. Orøkia(?) stæindi(?)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Överselö socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Uppställd vid V kyrkoväggen och 1,1 m n om Överselö 148:5."
Vill du se flera runstenar i Överselö socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.419121
Longitud: 17.130864
Lämnings-ID: L1983:8468
Riksantikvarieämbetets ID: Överselö 148:6
Sveriges runinskrifter: Sö205, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Överselö kyrka
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Granit
Runristare: Tidkume (S) och Äsbjörn 1 (S) och Orökja 1 (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Strängnäs
Socken: Överselö
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:8468