Runsten Sö207, L1983:8467 i Överselö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Guð... ... fôður sinn. Fór hæfila hann til Englands. Guð hjalpi sál hans. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten Sö 207, av sansten, 1,3 m h, 0,65 m br vid basen och 0,85 m br (N-S) på mittdelen samt 0,14 m tj. Runhöjd 4-7 cm. ett kors finns inristat. Stilgruppering: Fp. Ristare Balle (A). Har även gjort Sö 198, Sö 200 och U 792. Runinskriften vetter mot V. Gud... sin fader. Han for manligen till England. Gud hjälpe hans själ. kuþr... ... (f)aþur sin * fur * hfila * hn * til * iklans * kuþ halbi * sil hns Guð... ... fôður sinn. Fór hæfila hann til Englands. Guð hjalpi sál hans. Guð... ... faður sinn. For hæfila hann til Ænglands. Guð hialpi sal hans."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Överselö socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Uppställd intill V kyrkoväggen."
Vill du se flera runstenar i Överselö socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.419022
Longitud: 17.130848
Lämnings-ID: L1983:8467
Riksantikvarieämbetets ID: Överselö 148:4
Sveriges runinskrifter: Sö207, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Överselö kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Sandsten
Runristare: Samma som gjort Sö 198, 200, U 792. (Balle (A))
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Strängnäs
Socken: Överselö
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:8467