Runsten Sö206, L1983:8466 i Överselö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Hér skal standa steinar þessir, rúnum roðnir, reisti Guðlaug at sonu sína, ok Hjalmlaug at brœðr sína. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, Sö 206, av granit, 1,15 m h, 0,7 m br (Ö-V) och 0,22-0,35 m tj. Runhöjd 4-7 cm. Överkanten rak. Stilgruppering: Pr4. Inskriften vetter mot S. Här ska stånda stenarna dessa, röda av runor, reste dem Gudlög efter sina söner, och Hjälmlög efter sina bröder. : hir : skal : stenta : staena : þisiR : runum : ru-niR :** raisti : k---auk : at syni : sina : auk : hielmlauk : at bryþr : sina * Hér skal standa steinar þessir, rúnum ro[ð]nir, reisti G[uðl]aug at sonu sína, ok Hjalmlaug at brSðr sína. Her skal standa stæinaR þessiR, runum ru[ð]niR, ræisti G[uðl]aug at syni sina, ok Hialmlaug at brøðr sina."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Överselö socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Intill S kyrkoväggen och 1,25 m V om Överselö 148:1."
Vill du se flera runstenar i Överselö socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.418917
Longitud: 17.131262
Lämnings-ID: L1983:8466
Riksantikvarieämbetets ID: Överselö 148:2
Sveriges runinskrifter: Sö206, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Överselö kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare: Äsbjörn (A) [Källström 1997]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Strängnäs
Socken: Överselö
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:8466