Runsten Sö211, L1983:8437 i Överselö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Steinulfr ok Haki ok Þrýðríkr ok Eybjôrn/Auðbjôrn ok Ofláti, þeir reistu stein þenna at Ulf, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, Sö 211, granit, 1,3 m h, 0,85 m br vid basen (Ö-V) och 0,2-0,4 m tj. Runornas höljd är 8-11 cm. Inskriften vätter åt N. Stilgruppering: Fp. Stenulv och Hake och Tryrik och Öbjörn och Ovlate, de reste denna sten efter Ulv, sin fader. stinulfR + auk × ha(k)- --- × þ[ur]RikR + auk × aubiarn × auk × uflati × þaiR : raistu × sta-- [þa]si : at × ulf × faþur + sin Steinulfr ok Hak[i ok] Þrýðríkr ok Eybjôrn/Auðbjôrn ok Ofláti, þeir reistu ste[in] þenna at Ulf, fôður sinn. StæinulfR ok Hak[i ok] ÞryRikR/ÞryðrikR ok Øybiorn/Auðbiorn ok Oflati, þæiR ræistu stæ[in] þennsi at Ulf, faður sinn. Bildlänk: http://www.raa.se/kmb/showdetails.asp?id=7235"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Överselö socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vid N änden och foten av moränrygg. "
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m S om vägkant och 3 m Ö om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Överselö socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.404214
Longitud: 17.180069
Lämnings-ID: L1983:8437
Riksantikvarieämbetets ID: Överselö 143:1
Sveriges runinskrifter: Sö211, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Ljunga
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Äskil 1 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Strängnäs
Socken: Överselö
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:8437