Runsten Sö28, L1983:807 i Strängnäs
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Djarfr reisti stein þenna at Grím, fôður sinn góðan. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, Sö 279, rödaktig grovkornig sandsten, ca 0,55 m h, ca 1 m br ochca 0,7 m tj. Runhöjd 5-8 cm. Runstenen, vars över- och nederdel saknas, är avflagnad står i gräsmatta. ai... ... ...(u)a : --(a)- ... ...uni ÷ aimunt... ... sunarla : a : se(r)kl... Ei... ... [hôgg]va [st]e[in] ... [s]onu Eimund[ar] ... sunnarla á Serkl[andi]. Æi... ... [hagg]va [st]æ[in] ... [s]yni Æimund[aR] ... sunnarla a Særkl[andi]. E... hugga stenen ... Emunds söner ... söderut i Särkland."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Strängnäs socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Domkyrkoområdet."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 13 m SV om SV hörnet å kyrkan, ca 1,5 m S om grusgång."
Vill du se flera runstenar i Strängnäs socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.375277
Longitud: 17.033641
Lämnings-ID: L1983:807
Riksantikvarieämbetets ID: Strängnäs 125:1
Sveriges runinskrifter: Sö28, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Nora
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Strängnäs
Socken: Strängnäs
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:807