Runsten Sö277, L1983:806 i Strängnäs
Foto av Runsten Sö277, L1983:806 i Strängnäs
Foto av Runsten Sö277, L1983:806 i Strängnäs
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ok Ingibjôrg létu reisa ... ... ... at verðr engi Ingvars manna ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten,Sö 277, ljusgrå granit, ca 2 m l och ca 0,7 m br. Runhöjd 5-6cm. Runstenen ligger inmurad i grundmuren i kyrkans S grund. Endast ca 1/4 återstår. u--r : auk : inki:burk : (l)itu : ra... ... ...- : ...a at * uerþr * iki : inkuars : ma... ... ... ok Ingibjôrg létu re[isa] ... ... ... verðr engi Ingvars ma[nna] ... ... ok Ingiborg letu ræ[isa] ... ... ... verðr ængi Ingvars ma[nna] ... ... Ingeborg läto resa ... blir icke någon av Ingvars män ..."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Strängnäs socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 9 m N om kyrkan mittaxel och ca 5 m S om dess NV hörn i grundmuren."
Vill du se flera runstenar i Strängnäs socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.375599
Longitud: 17.033724
Lämnings-ID: L1983:806
Riksantikvarieämbetets ID: Strängnäs 124:1
Sveriges runinskrifter: Sö277, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Strängnäs domkyrka
Placering: Inmurad i västra gaveln.
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Strängnäs
Socken: Strängnäs
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:806