Runsten Sö335, L1983:7518 i Åker
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ulfr(?) reisti stein þenna at bróður sinn Ósníkin, sá fórst austarla með Ingvari, skipari Holmsteins. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, Sö 335, rödsvart granit, 1,5 m h, 1,9 m brvid basen (N-S) och 0,1-0,15 m tj. Runhöjd ca 8 cm. Ristningen vetter mot V. Två sprickor i stenen. u ulf=ui : raisti : stain þana| |at bruþur sin : u:snikin saR furs : a:ust:arla : maþ : i:ikn:u:ari : ksibari hulmstains ... Ulfr(?) reisti stein þenna at bróður sinn Ósníkin, sá fórst austarla með Ingvari, skipari Holmsteins. ... UlfR(?) ræisti stæin þenna at broður sinn Osnikin, saR fors austarla með Ingvari, skipari Holmstæins. Ulv(?) reste denna sten efter sin broder Osniken, som omkom österut med Ingvar, (han var) Holmstens skeppskamrat."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Åker socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I vapenhuset, Ärja kyrkoruin, Åker 136:1."
Vill du se flera runstenar i Åker socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.273832
Longitud: 17.131716
Lämnings-ID: L1983:7518
Riksantikvarieämbetets ID: Åker 137:1
Sveriges runinskrifter: Sö335, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Ärja ödekyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Sandsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Strängnäs
Socken: Åker
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:7518