Runsten Sö333, L1983:7517 i Åker
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ámundi(?) reisti stein þenna eptir son sinn Rúnulf/Unnulf ok Hring(?), bróður sinn. Varð úti drepinn í Kalmarna sundum, fóru af Skáney. Áskell/Ásgeirr risti rúnar þessar. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, Sö 333, rödsvart granit, 1,5 m h, 0,7 m br vid basen, avsmalnande uppåt och 0,4 m tj. Runhöjd 7-8 cm. : amuit * rsti * sina * þina * yti * suna * sina * rnulfu/unulfu * aku * hrenki bruþur * sena * uarþi * uti * terebina * i * kalmarna * sutuma * furu * afu * skani ×× eski * rsti * runa * þasi × Ámundi(?) reisti stein þenna at(?) son sinn Rúnulf/Unnulf ok Hring(?), bróður sinn. Varð úti drepinn í Kalmarna sundum, fóru af Skáney. Áskell risti rúnar þessar. Amundi(?) ræisti stæin þenna at(?) sun sinn Runulf/Unnulf ok Hring(?), broður sinn. Varð uti drepinn i Kalmarna sundum, foru af Skanøy. Æskell risti runaR þaRsi. Amunde reste denna sten efter sin son Runulv och (efter) Ring, sin broder. (Han) blev dräpt ute i Kalmarsund, (då de) foro till Skåne. Eskils ristade dessa runor."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Åker socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ödekyrkogård."
Vill du se flera runstenar i Åker socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.27376
Longitud: 17.131997
Lämnings-ID: L1983:7517
Riksantikvarieämbetets ID: Åker 137:2
Sveriges runinskrifter: Sö333, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Ärja ödekyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Äskil 1 (S); Äsger (S) [Källström 2007b]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Strängnäs
Socken: Åker
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:7517