Runsten Sö193, L1983:7427 i Ytterselö
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Ristad sten, granit, del av, 1,25x0,8 m och 0,4 m tj. Stilgruppering Pr3. Rent ornamental. Stenen är placerad i vapenhuset i Ytterselö kyrka. Stenen har förts till kyrkan från Berg."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ytterselö socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Vill du se flera runstenar i Ytterselö socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.376909
Longitud: 17.256936
Lämnings-ID: L1983:7427
Riksantikvarieämbetets ID: Ytterselö 85:1
Sveriges runinskrifter: Sö193, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Berg
Placering: I vapenhuset i Ytterselö kyrka.
Föremål: Ristad sten
Material: Granit
Runristare: Balle (A); Livsten (A), Tidkume (A)
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Strängnäs
Socken: Ytterselö
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:7427