Runsten Sö196, L1983:6383 i Ytterselö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§P Ingifríðr lét reisa stein þenna eptir Eyjulf, fôður sinn, ok staf. Eyjulfr gerði þat austþingi(?). Hjó Ôzurr. Efndi(?) Ginna/Gína vestr. §Q Ingifríðr lét reisa stein þenna eptir Eyjulf, fôður sinn, ok staf. Eyjulfr gerði þat í haustþingi, hjó Ôzur. Hefndi ginna vestr. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,6 m h och 0,8 m br vid basen, något avsmalnade uppåt, 0,25-0,4 m tj. Runslingans br 9-11 cm. Ristningen vetter mot Ö. "Ingefrid lät resa denna sten efter Öulv, sin fader och stav. Öulv gjorde detta ting i öster (?). Assur högg (runorna). Ginna utförde (tingsplats) i väster(?)". * hikifriþr * lit * r-isa * sain * þna * iftiR * ayulf * faþur * sin * auk * staf * ayulf- (k)iarþi ** þat * ausþiki * hiuk * asur * ifnti * kina * uistr Ingifríðr lét r[e]isa stein þenna eptir Eyjulf, fôður sinn, ok staf. Eyjulf[r] gerði þat austþingi(?). Hjó Ôzurr. Efndi(?) Ginna vestr. Ingifriðr let r[æ]isa stæin þenna æftiR Øyulf, faður sinn, ok staf. Øyulf[R] gærði þæt austþingi(?). Hiogg Assurr. Æfndi(?) Ginna vestr."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ytterselö socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Vill du se flera runstenar i Ytterselö socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.361039
Longitud: 17.244739
Lämnings-ID: L1983:6383
Riksantikvarieämbetets ID: Ytterselö 69:1
Sveriges runinskrifter: Sö196, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Kolsundet, husby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Assur (S) (för §P)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Strängnäs
Socken: Ytterselö
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:6383