Runsten Sö194, L1983:3537 i Ytterselö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ingimundr ok Þjalfi þeir reistu stein þenna at Þorketil, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, Sö 194, granit, 1,4 m h och 0,9 m br. Runristningen vetter mot NÖ. "Ingemund och Tjälve de reste denna sten efter Torkel, sin fader". ekimunr * auk * þalfi * þir * ristu * stin * þina * at * þurktil * faþur sin Ingimundr ok Þjalfi þeir reistu stein þenna at Þorketil, fôður sinn. Ingimundr ok Þialfi þæiR ræistu stæin þenna at Þorkætil, faður sinn."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ytterselö socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Vill du se flera runstenar i Ytterselö socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.411305
Longitud: 17.23244
Lämnings-ID: L1983:3537
Riksantikvarieämbetets ID: Ytterselö 16:2
Sveriges runinskrifter: Sö194, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Brössike
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Balle (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Strängnäs
Socken: Ytterselö
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:3537