Runsten Sö200, L1983:3300 i Ytterselö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þrótti ok Hróðleifr ok Eysteinn ok Nasi/Nesi ok Gleggi, þeir reistu stein þenna at Arnstein, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, Sö 200, granit, 1,9 m h, 0,9 m br och 0,25 m tj. Runristningens höjd är 8-12 cm. Ristningsytan är mot V. Ovanför ristningen finns 6 skålgropar, se Ytterselö 304. "Trotte och Rolv och Östen och Nase och Glägge, de reste denna sten efter Arnsten, sin fader". [þroti *] (a)[u](k) * rulef * auk * ystin * auk * nasi * auk * glaki * (þ)iR * ristu * stin * þtina * at * ars(t)[in * faþur sin] Þrótti ok Hróðleifr ok Eysteinn ok Nasi/Nesi ok Gleggi, þeir reistu stein þenna at Arnstein, fôður sinn. Þrotti ok RollæifR ok Øystæinn ok Nasi/Næsi ok Glæggi, þæiR ræistu stæin þenna at Arnstæin, faður sinn."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ytterselö socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"På rullstenås. Hagmark."
Vill du se flera runstenar i Ytterselö socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.390293
Longitud: 17.187898
Lämnings-ID: L1983:3300
Riksantikvarieämbetets ID: Ytterselö 123:2
Sveriges runinskrifter: Sö200, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Åsa
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Samma som gjort Sö 198, 207, U 792. (Balle (A))
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Strängnäs
Socken: Ytterselö
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:3300