Runsten Sö198, L1983:3112 i Ytterselö
Även känd som Mervallastenen
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sigríðr lét reisa stein þenna at Svein, sinn bónda. Hann opt siglt til Seimgala, dýrum knerri, um Dómisnes. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Sö 198), granit, närmast kvadratisk, 1,3x1,3 m och 0,25 m tj. Runristningens höjd är 5-11 cm. Ristningen vetter mot V. "Sigrid lät resa denna sten efter Sven, sin make. Han ofta seglat till Semgallen med dyrbart skepp kring Domesnas." siriþ * lit * resa * stan * [þin](a) [*] (a)(t) * suen * sin * [b]unta * h[n] * uft * siklt * til * simk(a)(l)(a) * t(u)ru[m] * knari * um * tumisnis. Sigríðr lét reisa stein þenna at Svein, sinn bónda. Hann oft siglt til Seimgala, dýrum knerri, um Dómisnes. Sigrið let ræisa stæin þenna at Svæin, sinn bonda. Hann oft siglt til Sæimgala, dyrum knærri, um Domisnæs."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ytterselö socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ö sluttande hagmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ö om landsvägen, ca 15 m N om åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Ytterselö socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.381987
Longitud: 17.189556
Lämnings-ID: L1983:3112
Riksantikvarieämbetets ID: Ytterselö 92:2
Sveriges runinskrifter: Sö198, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Mervalla
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Samma som gjort Sö 200, 207, U 792. (Balle (A))
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn: Mervallastenen -
Län: Södermanlands
Kommun: Strängnäs
Socken: Ytterselö
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:3112