Runsten Sö203, L1983:2965 i Ytterselö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Bjôrn ok Gerðarr létu reisa stein þenna at brœðr sína Víking ok Sigfast. Balli risti. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, Sö 203, granit, 1,8 m h, 1,2 m br och 0,7 m tj. Plan översida. Runhöjden är 10-16 cm. Ristningen vetter mot Ö. "Björn och Gärdar lät resa denna sten efter sina bröder Viking och Sigfast. Balle ristade". ' byorn ' auk * kerþar ' litu ' rasa ' stan ' þina ' at ' bryþr * sena * uikik ' auk * sigfast ' bali * risti ' Bjôrn ok Gerðarr létu reisa stein þenna at brSðr sína Víking ok Sigfast. Balli risti. Biorn ok Gærðarr letu ræisa stæin þenna at brøðr sina Viking ok Sigfast. Balli risti."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ytterselö socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Intill väg."
Vill du se flera runstenar i Ytterselö socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.369296
Longitud: 17.195879
Lämnings-ID: L1983:2965
Riksantikvarieämbetets ID: Ytterselö 147:2
Sveriges runinskrifter: Sö203, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Östa
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Balle (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Strängnäs
Socken: Ytterselö
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:2965