Runsten Sö201, L1983:2917 i Ytterselö
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Ristad sten, Sö 201, rent ornamental, brun sandsten, 1,7 m h, 0,55 m br (NV - SÖ) vid basen, 0,9 m br en meter över marken, därefter avsmalande. Den är 0,25 m tj. Stenen är rikt ornerad, stilgruppering Pr3. På den ca 0,15 m br övre kanten är bokstäverna /MMH/ inrististade och på den upp till 0,3 m br NÖ sidan är bokstäverna /ETHIEFL/ inristade."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ytterselö socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av litet berg på ett impediment. Blandskog."
Vill du se flera runstenar i Ytterselö socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.422846
Longitud: 17.255062
Lämnings-ID: L1983:2917
Riksantikvarieämbetets ID: Ytterselö 116:1
Sveriges runinskrifter: Sö201, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Älby
Placering: Älby gärde
Föremål: Ristad sten
Material: Brun sandsten
Runristare: Tidkume (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Strängnäs
Socken: Ytterselö
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:2917