Runsten Sö281, L1983:287 i Strängnäs
Foto av Runsten Sö281, L1983:287 i Strängnäs
Foto av Runsten Sö281, L1983:287 i Strängnäs
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"...vé lét gera kuml eptir ... bróður Ulfs. Þeir austr/austarla ... með Ingvari á Serklandi. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, Sö 381, ljusgrå gnejs, ca 1,02 m l och ca 0,87 m br. Runhöjd 9-10 cm. Runstenen består av mellanstycket vilket är inlagd med den ristade sidan utåt i muren. ...(a)lui : lit * kira : kubl : ifti... ... burþur : ulfs * þiR * a(u)... ... (m)iþ * ikuari : o : sirk*la(t)... ...vé lét gera kuml epti[r] ... bróður Ulfs. Þeir au[str]/au[starla] ... með Ingvari á Serkland[i]. ...vi let gærva kumbl æfti[R] ... broður Ulfs. ÞæiR au[str]/au[starla] ... með Ingvari a Særkland[i]. ... lät göra minnesmärket efter ... Ulvs broder. De --- österut ... med Ingvar i Särkland."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Strängnäs socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 9 m S om kyrkans mittaxel och ca 9 m N om SV hörnet å kyrkan är runstenen inmurad i grunden."
Vill du se flera runstenar i Strängnäs socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.375545
Longitud: 17.033719
Lämnings-ID: L1983:287
Riksantikvarieämbetets ID: Strängnäs 123:1
Sveriges runinskrifter: Sö281, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Strängnäs domkyrka
Placering: Inmurad i västra gaveln.
Föremål: Fragment av runsten
Material: Gnejs
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Strängnäs
Socken: Strängnäs
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:287