Runsten L1983:286 i Strängnäs 🇬🇧
Foto av Runsten L1983:286 i Strängnäs
Foto av Runsten L1983:286 i Strängnäs
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gunnbjôrn lét reisa stein ... ... Eimundar(?). "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, Sö 278, röd sandsten, ca 1,20 m h och ca 1,40 m br. Runhöjd 7-8 cm. Stenen, som utgörs av nedre hälften av en runsten, är inmurad med den ristade sidan utåt i kyrkans grundmur. k(u)nbiurn lit raisa : st... ... ... þ[ana]imuntiR : Gunnbjôrn lét reisa st[ein] ... ... ... Gunnbiorn let ræisa st[æin] ... ... ... Gunnbjörn lät resa stenen .... son till Emund(?) ..."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Strängnäs socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 14 m Ö om kyrkans SV hörn i långhusets grundmur."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.375399
Longitud: 17.033885
Lämnings-ID: L1983:286
Riksantikvarieämbetets ID: Strängnäs 122:1
Sveriges runinskrifter: Sö278 (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Strängnäs domkyrka
Placering: Inmurad i södra ytterväggen.
Föremål: Fragment av runsten
Material: Jotnisk sandsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Strängnäs
Socken: Strängnäs
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/7a9b0c98-6ac4-4f5f-801e-7517938570b6