Runsten Sö276, L1983:285 i Strängnäs
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sigviðr ok Sveinn ok Véhjalmr/Víghjalmr ok Gylla þau létu reisa stein eptir Óleif. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, Sö 276, rödaktig granit, ca 2,70 ml och 0,95 m br vid basen och avsmalnande uppåt med närmast avrundad topp. Runhöjd 10-12 cm. Kors, stilgruppering Pr2Pr3. Stenen ligger inmurad i grunden till långhuset med den ristade sidan utåt. sihuiþr : auk : suain : auk : uihielbr : auk : kyla : þaun : litu : raisa : stain : eftiR * olaif Sigviðr ok Sveinn ok Véhjalmr/Víghjalmr ok Gylla þau létu reisa stein eptir Óleif. Sigviðr ok Svæinn ok VihialmR/VighialmR ok Gylla þaun letu ræisa stæin æftiR Olæif. Sigvid och Sven och Vihjälm och Gylla, de läto resa stenen efter Olev."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Strängnäs socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 17 m Ö om kyrkans SV hörn i långhusets grundmur."
Vill du se flera runstenar i Strängnäs socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.375398
Longitud: 17.033928
Lämnings-ID: L1983:285
Riksantikvarieämbetets ID: Strängnäs 121:1
Sveriges runinskrifter: Sö276, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Strängnäs domkyrka
Placering: Inmurad i södra ytterväggen.
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Strängnäs
Socken: Strängnäs
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:285